GDPR

Centrum poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, 041 32 Košice - Sever ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov: