Reedukácia

Ide o súbor špecifických odborných činností zameraných na korekciu, zníženie deficitu a jeho dôsledkov na kvalitu života a stimuláciu narušených parciálnych schopností a funkcií klienta.