Diagnostika

V rámci komplexného nahliadania na klienta koncipujeme diagnostický proces tak, aby sme identifikovali silné a slabé stránky dieťaťa, jeho potreby a pomenovali najefektívnejšiu formu poskytovanej starostlivosti. Diagnostický proces vedieme s dôrazom na potenciál dieťaťa a dynamický rozvoj poskytovania starostlivosti tak, aby sme zabezpečili podporu vo výchove a vzdelávaní, a tým podnecovali jeho potenciál. Diagnostika v našom centre sa realizuje v psychologickej a špeciálnopedagogickej forme.