Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie
  


 

Slovenskej jednoty 29, 041 32 Košice-Sever
elokované pracovisko: Abovská 244, 044 11 Ždaňa
 

email: riaditel@cppke-okolie.sk
 

055 / 63 22 106
0903 552 996
055 / 69 80 050 - elokované pracovisko Ždaňa
0911 251 342 - elokované pracovisko Ždaňa