Zoznam zamestnancov

 

PaedDr. Terézia Gurbaľová
riaditeľka, špeciálna pedagogička

riaditel@cppke-okolie.sk
0911 271 474

 

 

Oddelenie poradenstva osobnostného, vzdelávacieho vývinu, špeciálnopedagogického poradenstva a psychoterapie

 

 

PhDr. Eva Zanická
vedúca oddelenia, psychologička

zanicka@cppke-okolie.sk
055 / 63 22 106

 


Mgr. Viktória Žigraiová
psychologička

zigraiova@cppke-okolie.sk
055 / 63 22 106

 


Mgr. Alexandra Ruman
psychologička

ruman@cppke-okolie.sk
055 / 79 94 561

 


Mgr. Valéria Halušková
sociálna pracovníčka

haluskova@cppke-okolie.sk
055 / 63 22 106


 

Mgr. Simona Zengevaldová
psychologička

zengevaldova@cppke-okolie.sk
055 / 63 22 106

 

Mgr. Marieta Fedorová
psychologička

fedorova@cppke-okolie.sk
055 / 63 22 106


 

PaedDr. Zuzana Gimerová
špeciálna pedagogička

gimerova@cppke-okolie.sk
055 / 63 22 106


 

Mgr. Nadežda Terebová
špeciálna pedagogička

terebova@cppke-okolie.sk
055 / 63 22 106


 

Mgr. Simona Ridarčiková
špeciálna pedagogička

vancakova@cppke-okolie.sk
055 / 79 94 561


 

Mgr. Petra Vozárová
špeciálna pedagogička

vozarova@cppke-okolie.sk
055 / 79 94 561

 

Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu a prevencie, poradenstva v kariérovom vývine a metodiky výchovného poradenstva

 

 

Mgr. Andrea Nagy
vedúca oddelenia, psychologička

nagy@cppke-okolie.sk
055 / 63 22 106

 


Mgr. Denisa Rovenská, PhD. DSc.
psychologička

rovenska@cppke-okolie.sk
055 / 63 22 106

 


Mgr. Andrea Kosturová
psychologička

kosturova@cppke-okolie.sk
055 / 63 22 106

 


Borbála Demková
psychologička

demkova@cppke-okolie.sk
055 / 63 22 106

PhDr. Adriana Olexová
psychologička

olexova@cppke-okolie.sk
055 / 79 94 561

 


Mgr. Ľubica Balunová
psychologička

balunova@cppke-okolie.sk
055 / 63 22 106

 


Mgr. Zuzana Labancová
psychologička

labancova@cppke-okolie.sk
055 / 63 22 106

 

 

Odborní zamestnanci - elokované pracovisko Ždaňa

 

 

 

Mgr. Jana Oberleová
sociálna pedagogička

oberleova@cppke-okolie.sk
055 / 69 80 050

 

 

Technicko-hospodárski zamestnanci

 

 

Jaroslava Vargová
ekonómka

ekonomka@cppke-okolie.sk
055 / 63 21 977

 

Mgr. Erika Vaľková
hospodárka

valkova@cppke-okolie.sk
055 / 63 22 106
 

Marcela Berková Poláková
upratovačka