Poradenstvo

Cieľom poradenstva je oboznámiť sa so stavom klienta, poskytnúť mu podporu, nasmerovať a nastaviť efektívne opatrenia zamerané na optimalizáciu duševného prežívania, komunikáciu a správanie klienta v jeho najužšom sociálnom prostredí. V záujme toho odborník pracuje so zákonným zástupcom, odborným zamestnancom, pedagógom, rešpektujúc pritom usmernenia GDPR a informovaný súhlas ZZ o poskytovaní ďalších informácií členom multidisciplinárneho tímu.