Školy v našej pôsobnosti

Základné školy

 

1      ZŠ Bidovce
2      ZŠ Bohdanovce
3      ZŠ Budimír
4      ZŠ Buzica
5      ZŠ Čaňa
6      ZŠ Čečejovce
7      ZŠ Drienovec 44
8      ZŠ Družstevná pri Hornáde
9      ZŠ Ďurkov
10    ZŠ Haniska
11    ZŠ Jasov
12    ZŠ Kecerovce
13    ZŠ Kechnec
14    ZŠ Košická Belá
15    ZŠ Kysak
16    ZŠ Malá Ida
17    ZŠ Medzev
18    ZŠ Cirkevná spojená škola, Školská 13, Moldava n/Bodvou s vyuč. jaz. maď.
19    ZŠ s gymnáziom, ČSA 15, Moldava n/Bodvou s vyuč. jaz. maď.
20    ZŠ Severná 21, Moldava n/Bodvou
21    ZŠ ČSA 15, Moldava n/Bodvou
22    ZŠ Nižný Klátov
23    ZŠ Poproč
24    ZŠ Rozhanovce
25    ZŠ Ruskov
26    ZŠ Seňa
27    ZŠ Slanec
28    ZŠ Trstené pri Hornáde
29    ZŠ Turňa nad Bodvou s vyuč. jaz. maď.
30    ZŠ Turňa nad Bodvou
31    ZŠ Valaliky
32    ZŠ Veľká Ida
33    CZŠ Ždaňa

 

Základné školy - malotriedne

 

1      ZŠ Bačkovík
2      ZŠ Beniakovce
3      ZŠ Boliarov
4      ZŠ Cestice
5      ZŠ Čakanovce
6      CZŠ Dvorníky - Včeláre s vyuč. jaz. maď.
7      ZŠ Herľany
8      ZŠ Chrastné
9      ZŠ Janík
10    ZŠ Kalša
11    ZŠ Kokšov - Bakša
12    ZŠ Kostoľany nad Hornádom
13    ZŠ Košická Polianka
14    ZŠ Košické Olšany
15    ZŠ Kráľovce
16    ZŠ Mokrance
17    ZŠ Nižná Kamenica
18    ZŠ Nižná Myšľa
19    ZŠ Nižný Lánec
20    ZŠ Nováčany
21    ZŠ Paňovce
22    ZŠ Péder
23    ZŠ Perín - Chým
24    ZŠ Rudník
25    ZŠ Sady nad Torysou – Zdoba
26    ZŠ Skároš
27    ZŠ Sokoľ
28    ZŠ Sokoľany
29    ZŠ Svinica
30    ZŠ Šemša
31    ZŠ Štós
32    ZŠ Turnianska Nová Ves
33    ZŠ Vtáčkovce
34    ZŠ Vyšná Myšľa

 

Materské školy

 

1      Bačkovík
2      Beniakovce
3      Bidovce
4      Bohdanovce
5      Boliarov
6      Budimír
7      Budulov
8      Buzica
9      Cestice
10    Čakanovce
11    Čaňa
12    Čečejovce
13    Čižatice
14    Drienovec
15    Družstevná - Kostoľany
16    Družstevná - Malá Vieska
17    Družstevná - Tepličany
18    Dvorníky - Včeláre
19    Ďurďošík
20    Ďurkov
21    Geča
22    Gyňov
23    Haniska
24    Hýľov
25    Janík
26    Jasov
27    Kalša
28    Kecerovce
29    ZŠ Kechnec
30    Kokšov - Bakša
31    Košická Belá
32    Košická Polianka
33    Košické Olšany
34    Košický Klečenov
35    Kráľovce
36    Kysak
37    Malá Ida
38    Medzev
39    Milhosť
40    Mokrance
41    Moldava nad Bodvou, Cirkevná spojená škola s VJM, Školská 13 
42    Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova 17
43    Moldava nad Bodvou, Krátka 10
44    Moldava nad Bodvou, Severná 19
45    Moldava nad Bodvou, ČSA 22
46    Nižná Kamenica
47    Nižná Myšľa
48    Nižný Čaj
49    Nižný Klátov
50    Nižný Lanec
51    Nová Polhora
52    Nováčany
53    Obišovce
54    Paňovce
55    Péder
56    Perín - Chým
57    Ploské
58    Poproč
59    Rankovce
60    Rešica
61    Rozhanovce
62    Rudník
63    Ruskov
64    Sady nad Torysou - Byster
65    Sady nad Torysou - Zdoba
66    Seňa
67    Skároš
68    Slanec
69    Slančík
70    Sokoľ
71    Slanské Nové Mesto
72    Svinica
73    Sokoľany
74    Šemša
75    Štós
76    Trstené pri Hornáde
77    Turňa nad Bodvou
78    Turnianska Nová Ves
79    Vajkovce
80    Valaliky - Všechsvätých
81    Valaliky - Buzice
82    Veľká Ida
83    Vyšná Myšľa
84    Vyšný Klátov
85    Žarnov
86    Ždaňa

 

Stredné školy

 

1      Cirkevná spojená škola, gymnázium s VJM, Školská 13, Moldava n/B
2      Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava n/Bodvou
3      Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava n/Bodvou