Psychoterapia

Cieľom terapie je psychoterapeutickými metódami dosiahnuť nápravu psychického stavu a psychických funkcií klienta. Terapia najčastejšie nadväzuje na odborné činnosti v poradenskom zariadení (diagnostiku a/alebo poradenstvo).