Školská spôsobilosť

Milí rodičia predškolákov, blíži sa čas zápisov do ZŠ, preto vám dávame do pozornosti dokumenty, ktoré vám priblížia problematiku školskej spôsobilosti a ponúknu niekoľko tipov pre úspešné zvládnutie nástupu do ZŠ.