Situácia na Ukrajine

Vážení rodičia, žiaci, študenti a široká verejnosť.

SME V TOM SPOLU !

V súvislosti s vojenským útokom na Ukrajinu Vám dávame do pozornosti, že sme pripravení Vám pomôcť pri zvládaní tejto náročnej situácie. Zriadili sme pre Vás telefonickú podporou, prostredníctvom ktorej chceme pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky ohľadom zvládania tejto záťažovej situácie.

 

Kontakt v čase 8.00 – 18.00

+421 911 271 474

 

Ďalšie zdroje pre odborných a pedagogických zamestnancov, ale aj deti a rodičov nájdete na odkaze:

https://vudpap.sk/krizova-intervencia