Prijmeme upratovačku

Prijmeme do nášho tímu upratovačku na 50% úväzok, nástup ihneď. Žiadosť a životopis posielajte na adresu: cppke-okolie@cppke-okolie.sk.