Oznam o zmene názvu od 1.1.2023 a novom elokovanom pracovisku

V súvislosti s transformáciou poradenského systému a na základe ustanovenia Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach dochádza od 1.1.2023 k nasledovnej zmene:

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, 041 32 Košice-Sever sa zlúči s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, Abovská 244/18, 044 11 Ždaňa a budú fungovať pod názvom Centrum poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, 041 32 Košice-Sever s novým elokovaným pracoviskom v Ždani.